Mesafeli Satış Koşulları 

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Unvan: Eda Evren Karaismailoğlu

Adres: Site Mah Soyak Yenişehir Palmiye Evleri C4 Blok D14 Ümraniye İstanbul

Telefon:0 533 327 18 77

E-posta: info@mindfulevren.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Alıcı olarak sitesinden hizmete karşılık ödeme yapan kişi ve ödeme yapılırken kullanılan isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı/tamamlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.​

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtildiği üzere sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri satın alma sürecinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI’nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden Eda Evren Karaismailoğlu sorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın internet sitesinde verilmesi ve bedelinin satın alma sürecinde belirtilen ödeme şekillerinden herhangi biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir veya silinir ise, Eda Evren Karaismailoğlu hizmeti yerine getirme yükümlülüğünde olmayacaktır. Hizmetin var ise sunulan kısmına karşılık olarak Eda Evren Karaismailoğlu’nun tazmin hakkı saklıdır.

4.5- Eda Evren Karaismailoğlu, kasıt veya ağır kusur halleri dışında herhangi bir sebep veya mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI satışın iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Eda Evren Karaismailoğlu’na e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde hizmet bedeli ALICI‘ya iade edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Eda Evren Karaismailoğlu’nun yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Satın alma işleminin tamamlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

MADDE 6 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında ALICI ile yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda esas alınacağı belirtilen e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Eda Evren Karaismailoğlu’nun resmi kayıtları, elektronik bilgileri ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME METNİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKAMIZ

Eda Evren Karaismailoğlu müşterilerinin kişisel verilerine ve bundan doğan haklarına büyük önem vermektedir. Aşağıdaki maddeler, www.mindfulevren.com web sitesinde ve Eda Evren Karaismailoğlu’nun mobil uygulamasında toplanan kişisel verilerin neler olduğu, söz konusu veri bilgilerinin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğiniz ve bizimle nasıl iletişime geçebileceğiniz gibi konuları içermektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Yasal Dayanağı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, kişisel verilerin işlenmesi ya da korunması ile ilgili hükümler içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ise, kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliği ile ilgili birtakım yaptırımlar öngörmüştür.
Eda Evren Karaismailoğlu olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde siz müşterilerimizle kuracağımız sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve en iyi hizmeti verebilmek amacıyla siz üyelerimizin ve müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenmesine ihtiyaç duymaktayız.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Kullanılan Yöntem

Eda Evren Karaismailoğlu, siz müşterilerimizin ve üyelerimizin bilgilerinin güvenliğine büyük önem vermekte ve bunu sağlamak adına en ileri teknolojiye sahip araçlarla çalışmaktadır. Sitemizin güvenliğini sağlamak amacı ile güvenli ortamlarda her türlü fiziksel, elektronik ve yönetimsel önlem alınmıştır. Tüm bilgiler güvenli sunucularda saklanmakta ve yedeklenmektedir.
Google dahil üçüncü taraf sağlayıcıların, www.mindfulevren.com ve www.mindfulevren.com’un mobil uygulama reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerin yer verdikleri banner alanlarında gösterebilmeleri için, ziyaretçilerin ve mobil uygulamaya geçmişte yaptığı ziyaretleri temel alarak, reklamlarla ilgili bilgi toplamaları, reklamları optimize etmeleri ve yayınlamaları gerekmektedir. Bunun için de tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

Çerezler, web sitelerinde dolaşırken bilgilerin, şifrelerin kaydedildiği, o web sitesine tekrar girildiğinde bilgilerinizin hatırlanarak giriş yapıldığı dosyalardır. İnternet tarayıcınızın araçlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir, yardım kısmından tüm çerezleri reddedebilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı duyuran e-bültenlerimize ve sitemize üye olmanız, site ve uygulamalar üzerinden bir demo veya hizmet veya ürün satın almanız ya da satın aldığınız hizmet veya ürünü iptal etmeniz gibi durumlarda, sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler haricinde, sitenin ve mobil uygulamasının ziyaret sıklığı ve zamanları gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel veriler de ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanır ve kullanılır.

www.mindfulevren.com sitesinde ve mobil uygulamasında toplanan kişisel bilgiler, müşterilerimizle ilgili iletişimi ve müşteri memnuniyetini sağlamak, kampanyalardan haberdar etmek ve istediğiniz veya yetkilendirdiğiniz hizmetlerin sağlanması ya da işlemlerin yerine getirilmesi için kullanılır.
www.mindfulevren.com bu kullanımları desteklemek üzere, müşterilerine daha etkili hizmet sunmak, siteyi, mobil uygulamasını ve diğer ilgili Eda Evren Karaismailoğlu ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmek ve sitenin kullanımını daha kolay hale getirmek için kişisel bilgileri kullanabilir.

Kişisel bilgilerinizi, bildirimleri de içerecek şekilde, kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetler hakkında bilgiler sağlamak için kullanabiliriz. Ayrıca, size diğer Eda Evren Karaismailoğlu ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgiler gönderebiliriz.

Bir haber bültenine kaydolduğunuzda veya tanıtım e-postaları almayı kabul ettiğinizde, www.mindfulevren.com sitesi ve mobil uygulaması, tıklattığınız e-postaları izlemek için özelleştirilmiş bağlantılar veya benzeri teknolojiler kullanabilir. Her e-posta, bu tür iletilerin gelmesini durdurmanıza olanak veren, abonelik iptal bağlantıları içerir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kurumlar ve Aktarım Amacı

Eda Evren Karaismailoğlu, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için işbirliği yaptığı program ortağı kurumlarla, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmetini aldığı yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, Bankalararası Kart Merkezi ile, TURK Elektronik Para A.Ş. ile müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında yardımcı araçlarla, yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli ajanslarla ve reklam şirketleriyle, anket şirketleriyle, yurt içindeki/yurt dışındaki diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.
Açık rıza olmaksızın Eda Evren Karaismailoğlu’in kişisel verilerinizi işlemesi, ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sınırlı sayıda sayılmış olan hallerde mümkündür.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden ödeme yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde ve Eda Evren Karaismailoğlu’nun mobil uygulaması veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

5. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız

Eda Evren Karaismailoğlu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tanınmış kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı hatırlatmak isteriz:
• a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

6. Kişisel Veri İşleme Süresi

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere ilgili kişisel verilerin korunması mevzuatı ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan süreler uyarınca ve azami olarak yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

7. Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi ve Başvuru Hakkınız

Eda Evren Karaismailoğlu olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasını sağlama yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Bu yükümlülük çerçevesinde, bilgileriniz değiştiğinde onları güncelleyebilmemiz için www.mindfulevren.com iletişim bölümümüzde bulunan iletişim kanalları aracılığıyla bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. Bunun dışında yukarıda belirtmiş olduğumuz haklarınızı kullanmak istediğinizde yine aynı şekilde bizimle iletişime geçerek bize müracaat edebilirsiniz. Eda Evren Karaismailoğlu olarak, mevzuatta kişisel verilerle ilgili yapılabilecek herhangi bir değişiklik sonrasında gerekli güncellemeleri yapacağımızı taahhüt ederiz.

Kişisel Verileri Eda Evren Karaismailoğlu tarafından işlenen müşterilerimiz tarafından yapılacak şikâyetler, Eda Evren Karaismailoğlu tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Ancak ek bir maliyet doğması halinde, Eda Evren Karaismailoğlu’nun Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

Müşterilerimiz, talep ve şikâyetlerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca adresine yapabilecektir. Bu kapsamda, “5. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız” başlığı altında sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi kimliğinizi tespit edici belgelerle birlikte aşağıda belirlenen yöntemler ile Şirket’e iletebilirsiniz.

(i) Aşağıda yer alan ve zaman içerisinde güncellenebilecek olan posta adresimize elden ıslak imzalı olarak ya da noter aracılığıyla,
Adres: Site Mahallesi Soyak Yenişehir Palmiye Evleri C4 Blok D14 Ümraniye İstanbul

(ii) Bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden tarafımıza göndereceğiniz e-posta ile,
E-posta adresi: info@mindfulevren.com
(iii) Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ileriki süreçte belirlenebilecek diğer yöntemler.

***

Online Mindfulness Programları Hizmet Koşulları ve Açık Onay Formu

Eğitmen: Eda Evren Karaismailoğlu

Yukarıda belirtilen eğitmen tarafından sunulacak olan Online Mindfulness  programlarının, tıbbi tedavi veya terapi yerine geçmediğini anlıyorum. Eğitmen, tıbbi hastalık, rahatsızlık ya da diğer fiziksel, ruhsal ve zihinsel durumların teşhisini koymamaktadır. Bu programlarda verilen bilgilerin herhangi bir tıbbi tanı, teşhis, tedavi, terapi amaçlamadığının, uzman doktorlar tarafından önerilen tanı, tetkik, teşhis, tedavi, terapi, reçete ve ilaçlara alternatif oluşturmadığının bilincindeyim. Programlardaki bilgi ve tavsiyeleri uygulamanın tamamen kendi özgür seçimim olduğunu, tıp uzmanı tarafından düzenlenen reçete ve müdahalelerin yerine geçmediğini biliyor ve kendi özgür iradem doğrultusunda hareket ettiğimi beyan ediyorum. Programlar süresince herhangi bir işitsel, görsel, fiziksel veya sair bir yönlendirmenin tamamen kendi isteğim ile ve onayım doğrultusunda olduğunu kabul ve beyan ediyorum.  

Ayrıca programların içeriği, notları, görsel, işitsel ve diğer her türlü materyal ve belgenin eğitmenin fikri ürün ve eseri olduğunun, bunlar üzerindeki, eser, marka, unvan ve her türlü görsel, işitsel, duyusal ve sair tasarımlar da dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın gerek maddi gerek manevi her türlü fikri ve sınai haklarının tamamen eğitmene ait olduğunu, bunlara dair hiçbir maddi ve manevi hakkı eğitmenin yazılı onayı olmaksızın kullanamayacağımı kabul ve taahhüt ediyorum.

İptal ve İade Koşulları ve İşlemleri

Online Mindfulness Programlarını satın almış olan tüm kullanıcılar; sunulan hizmeti, içeriğini ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin neler olduğunu anlamış, değerlendirmiş ve bu hizmeti (sistemi) ve işbu form, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Gizlilik Koşullarını ve iş burada yer alan tüm hak ve yükümlülüklerini başkaca bir yazışma, ihbar ve onaya gerek kalmaksızın kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Üzerinden yapılan alışveriş tamamen kullanıcının bilinci dâhilinde gerçekleşen bir eylemdir. Kullanıcı, Online Mindfulness Programlarından birini kendisine sunulması sırasında teknik, teknolojik, sistemsel, fiziki veya sair sorunlar sebebiyle kesilme, durma, ara verme, erteleme gibi hallerin gerçekleşebileceğini ve firmamızın kasıt veya ağır kusurundan kaynaklanmayan durumlardan dolayı Firmamızın sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve beyan etmiş sayılır.

Firmamız, Online Mindfulness Programı Kullanım Sözleşmesi maddelerinden herhangi birinde belirtilen kuralın/kuralların ihlal edildiğini tespit etmesi durumunda kullanıcının satın aldığı hizmeti durdurabilir.

Firmamız durdurulan hizmeti vermeme hakkına sahiptir. Yukarıda belirtilen nedenlerle, satın alınan ya da durdurulan paketlerin iptali veya iadesi söz konusu değildir.

Online Mindfulness Programının kullanıcısı olmaktan doğabilecek veya herhangi bir şekilde bununla ilgili, doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek, nedensel veya tesadüfî gelir ve menfaat kayıpları, işe zorunlu ara verilmesi, program veya diğer verilerin kaybedilmesi gibi durumlardan firmamız kesinlikle sorumlu tutulamaz.

Online Mindfulness Programları olduğu şekli ile kullanıcıya sunulmuş olup, yukarıda bahsedilen durumların meydana gelmeyeceğini veya içeriklerin tam, doğru ve kullanışlı olduğunu taahhüt etmez.

Online Mindfulness Programlarının içeriği ve tüm fikri hakları tamamen firmamıza ait olup, firmamız hiçbir şeye bağlı olmaksızın içeriğinin tamamını veya bir kısmını değiştirmeye, kaldırmaya veya yenisini eklemeye yetkilidir.

 

Bu yazıyı sevdiklerinizle paylaşmak ister misiniz?