Ergenler için

Mindfulness Eğitimi

Birçok ergen için konsantre olmak ve iyi uyuyabilmek zor. Endişeleri bırakabilmek, rahatlamak kolay değil. Çoğu kez içe kapanıp hiçbir şey yapmamak, baş etmekten çok daha kolay.

Ayrıca çoğunun kafası devamlı meşgul, uzun saatler boyunca ekran karşısındalar ve çok fazla uyarana maruz kalıyorlar. Onlara devamlı bir şeyler söyleniyor. Toplum, okul, aile ve kendileri tarafından.

Bu eğitim, ergenlere, güvenmeyi, devamlı endişelenmek dahil bazı şeyleri bırakmayı ve Antroposen döneminin bitmeyen talepleri içinde kendileri olabilmeyi, kendi gerçeğini yaşayabilmeyi “hatırlatır”. Ergenler eğitim süresince düşündükleri, hissettikleri ve deneyimledikleri şeylerle ilgili yargıların farkına varıp, kendileriyle, iç dünyalarıyla yakınlaşırlar. Zor düşünce ve hisleri bastırmadan veya onlara kapılmadan, onları hayatlarına dahil etmeyi, kendilerine ve başkalarına karşı nezaketin sihrini öğrenirler.

Eğitime sadece ergenler katılır, anne-baba katılımı yoktur. Haftalık buluşmalar, kendi başına uygulamak üzere Eğitmen tarafından verilen ev alıştırmalarıyla desteklenir.
( www.sepininceer.com sayfasından derlenmiştir)

Eğitim aşağıdaki şekilde ilerler

– Ön Görüşme: Öğrenci ve Ebeveyn ile, beraber ve ayrı ayrı
– 10 hafta boyunca 1,5 saatlik Buluşmalar
– Eğitim Kitapçığı: Haftalık Ders Özeti / Formel ve Enformel Ev Uygulamaları / içerir.
– Yönlendirmeli Meditasyon Ses Kayıtları

Konular ve Metodoloji

– Gözlem ve konsantrasyon
– Beden ve duyu farkındalığı
– Sabretmek, güven duymak ve bırakabilmek
– Hisleri ‘hissetmek’ ve var olmalarına izin vermek
– Düşünceler
– Şefkat: Kendine ve başkalarına
– Sınav stresiyle baş edebilmek
– Dinleme sanatı

Eğitim, meditasyon, hikayeler, hareket gibi teknikleri içerir.
Derin diyalog öğrencinin kendiyle yüzleşmesi için önemli bir araştırma aracı olarak her dersin merkezindedir.

Bu eğitimi alan ergenlerde gözlenen etkiler

– Dikkat ve konsantrasyon artışı
– Fevri davranışlarda azalma
– Olumsuz düşüncelerde ve endişe halinde azalma
– Uyku kalitesinde düzelme
– Korku ve depresyonda azalma
– Akran zorbalığında azalma
– Kendine ve çevreye daha çok güvenme ve saygı duyma
– Strese ve başkalarına karşı tepkisel davranışlarda azalma

Ergen Yaş Grubunda

Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Psikometrik
Özelliklerinin İncelenmesi
25.02.2019 tarihli araştırma
Bu yazıyı sevdiklerinizle paylaşmak ister misiniz?