Çocuklar için Yoga

Kendiyle ve Doğayla Tanışıp Daha Duyarlı ve Disiplinli Olmasını Sağlar

Çocuk yogası çocuğun kendisiyle ve doğayla tanışıp, daha duyarlı ve disiplinli olmasını sağlayan bir felsefedir.

Küçük yaşlarda bile çocuklar üzerinde, genellikle okulda dersler ve toplumsal olarak baskı oluşurken bir de rekabetçi organize spor baskısı altında zorluk çekebilirler. Çocuklar için bu durumun olumsuz bir hale gelmesi oldukça kolaydır ve bu nedenle büyüdükçe kendilerine olan güvenlerini kaybetmeleri olasıdır.

Çocuk yogasında kazanan ya da kaybeden gibi bir kavramın olmaması çocuklara güvenli ve rekabetsiz bir alan sunarak onların yaratıcılıkları ve kendi kişiliklerini ifade etme kabiliyetini artırır.

Grup egzersizleri içeren bir çalışma olan yoga, çocukların ekip çalışması bilinci kazanmalarına yardımcı olur ve problem çözme yeteneklerini de geliştirir. Yoga duruşları çocukların nasıl daha özgür ve daha kolay hareket edeceklerini öğreterek bedenlerinin güçlü ve esnek olmasına yardımcı olur. Doğru nefes alma egzersizleri ile vücudun ihtiyaç duyduğu oksijeni tam olarak alabilmelerini sağlar ve bedenin enerjisini dengeli kullanmalarını öğretir.

Esneklik, denge ve güç koordinasyonunun sağlanmasında önemli rol oynayan yoga egzersizleri aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesini de destekler. Erken dönemde yoga yapmaya başlayan çocukların ergenlik dönemini daha rahat atlattığı gözlenmektedir. Yoga yapan çocukların çevrelerine ve bireylere karşı daha hoş görülü ve önyargısız olduğu, ayrımcılık yapmadığı ve nesne ya da madde bağımlılığına daha az yatkın olduğu da bilinen bir gerçektir.

Çocuk yogası, kendi içinde ritmi olan, esnek, çocukların bedenlerini fark ettikleri, birbirleriyle olan ilişkilerinde ve doğadaki her şeye karşı saygı duymalarını anlatan, onları daha duyarlı bir yaşama teşvik ederken kendilerini kimseyle kıyaslamamalarını bedensel duruşlar, meditasyon, nefes çalışmaları, hikayeler ve oyunlar içerisinde öğreten bir yaklaşımdır.

Fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişim

Yoga, erken yaşta başlandığı ve düzenli bir şekilde yapıldığı taktirde çocukların ruhsal, fiziksel ve zihinsel gelişimine inanılmaz fayda sağlar.

Farkındalığı gelişmiş bir birey

Kendini tanıyan, kendine saygı duyan, kendini kimseyle kıyaslamaması gerektiğini bilen, koşulsuz sevgiyle çevresine ve doğadaki her şeye saygı duyan ve de farkındalığı gelişmiş olan bir birey olmasını sağlar.

Kendini rahat ifade eden bir birey

‘Ben’ kavramını doğru öğrenmiş olan çocuk, kendini ifade etmekte daha rahat eder.

Başarısızlık endişesi olmayan bir ortamda kendilerini keşfetme şansı

Rekabet ortamında olmadığından, başarısızlık yaşayacağı konusunda endişe veya şüphe duymaz. Kendini keşfetmenin keyfini yaşar.

Peki çocuğumla yogaya nasıl başlayabilirim?

Her sabah güneşi selamla!

Surya Namaskar (Güneşe Selam), kökleri tarihin cok eski çağlara, insanın kendi icindeki tinsel gücü ve bu gücün yansımalarını maddi dünyada bulduğunu ilk kez fark ettiği zamanlara dayanan bir uygulamadır. Bu farkındalık; yoganın temelidir. Surya Namaskar farkındalık geliştirmek için gerekli olan yaşamsal enerjiyi açığa çıkarır.

Surya Namaskar temel yapısı içinde asana, pranayama ve meditasyon teknikleri içerir. Yoga yaklaşımının ayrılmaz bir parçasıdır ve günlük hayatlarımıza kolaylıkla entegre edilebilir. Günde yalnızca 5 ile 15 dakika arasında uygulama yapmak bile çarpıcı ölçüde hızlı ve yararlı sonuçlar almak için yeterlidir.

Surya Namaskar tüm kasları, yaşam organları ve bedenin fiziksel parçalarını bedeni öne ve arkaya eğerek esnetir, masaj yapar, güçlendirir ve uyarır. Buna karşın yalnızca fiziksel bir egzersiz değildir. Aynı zamanda tinsel bir calışma olarak da bir derinlik ve bütünlük taşır.

Güneşe Selam Serisinin nasıl bir çalışma sistemi vardır?

Surya Namaskar, biçim, enerji ve ritim öğelerinden oluşur.

12 duruş fiziksel bir matris oluşturur ve uygulamanın biçimi de bunun çevresinde gelişir. Bu duruşlar pranayı (nefesi), bedeni çalıştıran enerjiyi açığa çıkarırlar. Düzgün, ritmik bir sıra içinde uygulanmaları evrenin ritimlerini yansıtır, tıpkı günün yirmi dört saati, yılın on iki ayı, bedenimizin bio ritimleri gibi.

Çocuğunuzla sadece güneşe selam serisini yaparak yukarıda bahsettiğim tüm faydaları almanız ve çocuğunuza onu “iyi ve duyarlı bir yetişkin yapacak” muazzam bir beceri kazandırmanız mümkün.

Bu yazıyı sevdiklerinizle paylaşmak ister misiniz?