SIKI DOSTLAR AMANSIZ DÜŞMANLAR - Çocukların Sosyal Yaşamı Kitap Kapağı SIKI DOSTLAR AMANSIZ DÜŞMANLAR - Çocukların Sosyal Yaşamı
Yetişkin
Michael Thompson & Catherine O'neill Grace
Rehber Kitap
Görünmez Adam Yayıncılık
Yakında...
340

KİTAP ÖZETİM ÇOK YAKINDA...

 

Çocuklar henüz büyüme ve gelişme aşamasında oldukları için etkileşimlerini bazen hafife alabiliriz.İlişkilerini yüzeysel , birbirlerine etkilerini ise geçici kabul edebiliriz. Oysa çocuklar en az yetişkinlerinki kadar gerçek , derin ve karmaşık bir sosyal yaşama sahiptir, özveriden entrikaya , iyilikseverlikten zorbalığa , birlik olmaktan dışlanmaya, rekabetçi ittifaklardan gruba hükmetme hırsına kadar her şey, çoğunlukla da birbirlerine karışarak , çeşitli biçimlerde karşımıza çıkar.
 
Çocuklar ne zaman bir araya gelseler, tüm işleyişi yeni baştan şekillendiren sosyal dinamikler yaratırlar.Farklı niteliklere sahip gruplar oluşmakla kalmazlar , bir sosyal hiyerarşi inşa edip basamaklarınada yerleşirler. Bu yapı içindeki sosyal etkiler kimini önder konumuna getirirken, kiminde de reddedilip dışlanan mazlumlar yaratır ; kimi grubu popüler kılarken , kimini aykırılaştırır. Ama ne olursa olsun, çocuğun kendini tanıdığı , yeterlik ve özelliklerini keşfettiği , doğru ve yanlışla denelemer yaptığı bu sosyal yaşam oluşturur.
 
İlişkilerde ve duygular konusunda büyük oranda deneyimsiz olan çocuğu bu karmaşık sosyal dünyada yönlendiren ise arkadaşlık olgusudur. Çocuk , arkadaşları sayesinde denemeler yapma cesareti bulur. Çünkü arkadaş , öz keşfe olanak tanıyacak korunaklı alanı yaratan kişidir . Sosyal yaşamın tatsızlıklarına (belli bir grupça, alaya maruz kalma , çoğunluk ile iletişimsizlik vb) karşı kalkan görevi de görür.Her çocuğun kendini gerçek benliğini bulacağı bir yere ihtiyacı vardır. İşte o yer, arkadaşlar alemidir.Yetişkinliğe giden yolda kilit önem taşıyan bazı dönüşümler orada geçilir.
 
Sıkı Dostlar , Amansız Düşmanlar , hem farklı gelişim aşamalarına göre hem de farklı koşullar ve oluşumlar penceresinden yaptığı sosyal analize çocuk toplumuna açılan penceresiz olmayı amaçlamaktadır. Hangi konuda müdahale etmeniz gerektiğini , hangi konuda ise yaşanan sorunları aslında yıllar öncesinde bebeğinizle bağlanma aşamasında çözmüş olduğunuzu daha kolay ayırt etmenizi sağlayacaktır. Dahası müdahale etmeniz gereken durumlarda (ister ebeveyn olun , ister de öğretmen ve eğitimci ) size yol gösterecek güncel bilgi ve temel ilkeler sunacaktır.  

Bu yazıyı sevdiklerinizle paylaşmak ister misiniz?