Yoga

Zihni sadelik ve huzura ulaştırmak için yenilemek

Yoga sanskrit dilinde bir kelime, anlamı BEDEN, ZİHİN, RUHU bir araya getirmek, onları birleştirmek anlamına gelir.
Çocuk yogası; Çocuğun kendisiyle ve doğayla tanışıp, daha duyarlı ve disiplinli olmasını sağlayan bir felsefedir.

Yoga ile hayatı daha fazla kavramaya çalışırız. Yaşam akıp giderken onu kaçırdığımızı değil, onunla beraber aktığımızı fark ederiz.
Kendi varlığımızı daha derinden hissederken, önce kendimize ardından tüm canlılara saygı duymayı ve onları kabullenmeyi öğreniriz.

Yoganın 8 basamağı vardır.

  1. Yama ( Sosyal Disiplin Kuralları)
  2. Niyama ( Bireysel Disiplin Kuralları)
  3. Asana ( Beden Duruşları)
  4. Pranayama ( Yaşam gücünün denetim altına alınması)
  5. Pratyahara ( Duyuların zevk alma halinden geri çekilmesi)
  6. Dharana ( Zihnin Odaklanması – Konsantrasyon)
  7. Dhyana ( Meditasyon)
  8. Samadhi ( Üst – Süper Bilinç Hali)

 

YAMA & NİYAMA

ARINMA VE GÜÇLENME anlamına gelir, yoganın temelidir.

Bu iki basamak olmazsa yoganın etkisi daha az olacaktır.

Eskiden gurupların uygulamış oldukları sistemlerde; kişiler öncelikle yama ve niyama bölümlerinde çalışırlar; belirli seviyeye ulaştıktan sonra “asana” ile devam ederlerdi.

YAMA

Ahimsa – şiddetsizlik, şiddetten kaçınma
Satya – dürüstlük, yalan söylememek
Asteya – hırsızlıktan çekinme, çalmama
Brahmaçarya – Tensel Zevkleri denetim altına alma/ölçülülük
Aparigraha – Açgözlü olmama, biriktirmeme

NİYAMA

Saucha – saflık, temizlik
Santosha – yetinme, halinden memnun olma
Tapas – Disiplin
Svadhyaya – Bireysel Çalışma/Kendini Eğitme
Ishvara Pranidhana – Mutlak ve Kutsal olanı algılama, teslimiyet

ASANA

Yoga’da Asana amacı : Dışarıdan içeriye ulaşabilmek, fiziksel bedenden zihinsel ve ruhsal bedene ilerlemektir. Zihni ve pranayı kontrol etmektir asıl amaç.

Asanalar fiziksel egzersiz değildir. Bedenin daha yüksek bilince ulaşmak için içsel farkındalık geliştirmesini amaçlar. Asanalar, dayanıklılığı arrttırmak üzerine kurulu olduğundan, SABIR geliştirmemizi sağlar.

Asanaların düzenli ve doğru uygulanması; PRANA (Nefes) akışını dengeleyecektir.

Asanalar boyunca nefesin sakin ve ritmik olması, bedendeki enerji akışını düzenleyip bedenin dengelenmesine,esnemesine yardımcı olacaktır.

Çeşitleri

Dinamik Asana ;
Hız ve tekrara dayalı enerji veren duruşlardır. Kas, Dolaşım ve solunum sistemi üzerindeki etkilerinin yanısıra sinir ve salgılama sistemlerini uyararak enerji açığa çıkarırlar.  Örnek : Güneşe Selam Serisi

Sabit Asana ;

Amaç farkındalık geliştirmek ve bilinci üst seviyeye taşımak. Kuvvet ve tahammül artar. Derin bir rahatlama ve zindelik sağlar. Sinir sistemi üzerinde etkilidir.

Yogiler kendi zihinleri kontrol etmeye büyük önem  verirler. Ortaya çıkan zihinsel güç de, hayatın saklı gizemlerini araştırıp bunlarla ilgili çalışmak için kullanılır.

Zihin doğası gereği istikrarsızdır; her saniye sesler görüntüler tatlar temaslar ve kokularla etkilenir.

Bu yüzden çalışmalar, zihni tüm duygulardan tüm objelerden arındırıp, tüm dikkat dağıtıcı şeylerden kurtarıp kontrol altına almak için yapılır

Yoga duruşları, sadece jimnastik hareketleri değil, kullanılan tüm kasların farkında olarak, nefes alarak ve dinlenerek zihnin tüm duyulardan yavaş yavaş ayrılmasıdır.

HER SABAH GÜNEŞİ SELAMLA

Surya Namaskar (Güneşe Selam), kökleri tarihin cok eski çağlara, insanın kendi icindeki tinsel gücü ve bu gücün yansımalarını maddi dünyada bulduğunu ilk kez fark ettiği zamanlara dayanan bir uygulamadır. Bu farkındalık; yoganın temelidir. Surya Namaskar farkındalık geliştirmek için gerekli olan yaşamsal enerjiyi açığa çıkarır.

Surya Namaskar temel yapısı içinde asana, pranayama ve meditasyon teknikleri içerir. Yoga yaklaşımının ayrılmaz bir parçasıdır ve günlük hayatlarımıza kolaylıkla entegre edilebilir. Günde yalnızca 5 ile 15 dakika arasında uygulama yapmak bile çarpıcı ölçüde hızlı ve yararlı sonuçlar almak için yeterlidir.

Surya Namaskar tüm kasları, yaşam organları ve bedenin fiziksel parçalarını bedeni öne ve arkaya eğerek esnetir, masaj yapar, güçlendirir ve uyarır. Buna karşın yalnızca fiziksel bir egzersiz değildir. Aynı zamanda tinsel bir calışma olarak da bir derinlik ve bütünlük taşır.

GÜNEŞE SELAM SERİSİNİN NASIL BİR ÇALIŞMA SİSTEMİ VARDIR?

Surya Namaskar, biçim, enerji ve ritim öğelerinden oluşur. Oniki duruş fiziksel bir matris oluşturur ve uygulamanın biçimi de bunun çevresinde gelişir. Bu duruşlar pranayı, bedeni çalıştıran enerjiyi açığa çıkarırlar. Düzgün, ritmik bir sıra içinde uygulanmaları evrenin ritimlerini yansıtır, tıpkı günün yirmidört saati, yılın oniki ayı, bedenimizin bioritimleri gibi.

Çocuğunuzla sadece güneşe selam serisini yaparak yukarıda bahsettiğim tüm faydaları almanız ve çocuğunuza onu “iyi ve duyarlı bir yetişkin yapacak” muazzam bir beceri kazandırmanız mümkün.

Çocuk Yogası Eğitmenliği

Çocuk Yogazı Eğitmenliği Uluslararası Sertifika Programı

Bu yazıyı sevdiklerinizle paylaşmak ister misiniz?