Kurbağa Fred ile Mindfulness Yolculuğu

İyi olmak çok eğlencelidir

Açık ve sevgi dolu bir tutumla yaşadığımız anın içinde neler olduğunu bilinçli bir şekilde anlama halidir. Yargılamadan, olup biteni reddetmeden, kendini gündelik hayatın hızına kaptırmadan bu anın içinde olmaktır.

Çocuklar ilk başta mindfulness alanında minik ustalardır. Daha sonra büyür, geleceği hayal etmeyi ve geçmişe bakmayı öğrenirler. Beyinleri gelişir, zihinsel güçleri artarken acı çekme kapasiteleri de hızla büyür. Yavaş yavaş çoğu çocuk, çok kıymetli bir yetenek olan mindfulness’ı kaybeder ya da kullanmayı bırakır.

Oysa ki doğuştan olan bu beceriyi pratiklerle geliştirip derinleştirmek mümkün.Hem de 4 yaştan itibaren!

Çocuklar için Farkındalık ve Dikkat Eğitimi, MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Mindfulness Temelli Stres Azaltma) yöntemine dayanır. Çocuklar eğitim süresince
stabilize olmayı, odaklanmayı ve dikkat etmeyi öğrenirler. Düşündükleri, hissettikleri ve deneyimledikleri şeylerle ilgili yargılardan arınıp, iç dünyalarıyla yakınlaşırlar. Zor
düşünce ve hisleri bastırmadan ve onlara kapılmadan, dikkatle hayatlarına dahil etmeyi öğrenirler. Kendilerine ve başkalarına karşı nazik olmayı öğrenirler.

Yaş Gruplarına Göre Eğitimin Yapısı:
• 5-8 yaş: 8 hafta boyunca 45 dakikalık buluşmalar.
• 8-12 yaş: 8 hafta boyunca 1 saatlik buluşmalar.
• Haftalık buluşmalar, anne babayla ya da kendi başına uygulamak üzere eğitmen tarafından verilen ev alıştırmalarıyla desteklenir.

Eğitimde farkındalığın temel öğelerini oluşturan konulara odaklanılır:
• Gözlem ve konsantrasyon
• Beden ve beş duyu farkındalığı
• Sabır, güven duymak ve bırakabilmek
• Hisleri ‘hissetmek’ ve var olmalarına izin vermek
• Düşüncelerle baş etmeye alışmak
• Kendine ve başkalarına şefkat
Yöntem:
Eğitim, nefese odaklanma, meditasyon, hikayeler, hareket gibi teknikleri içerir.
Derslere sadece çocuklar katılır, anne-baba katılımı yoktur.
Sorgulama (Inquiry) önemli bir araştırma aracı olarak her derste kullanılmaktadır.
Bu eğitimi alan çocuklarda gözlenen etkiler ;
*Dikkat ve konsantrasyon artışı
*Fevri davranışlarda azalma
*Olumsuz düşüncelerde ve endişe halinde azalma,
*Sakin ve iyi uykuda artış,
*Korku ve depresyonda azalma,
*Akran zorbalığında azalma,
*Kendine ve çevreye karşı daha çok güvenme ve saygı duyma,
*Stres ve başkalarına karşı tepkisel davranışlarda azalma
Çocuklarımızın bundan 10 ya da 20 yıl sonra en çok neye ihtiyacı olacağını bilemeyiz çünkü dünya ve yapılan işler hızla değişiyor.
Ama dikkatlerini toplamayı, odaklanmayı, dinlemeyi, öğrenmeyi, kendi düşünce ve duygularıyla ve başkalarıyla akıllıca ilişkiler kurmayı öğrenmeleri gerektiğini biliyoruz. İşte
bu beceriler Mindfulness Eğitiminin temelini oluşturuyor.

Bu yazıyı sevdiklerinizle paylaşmak ister misiniz?